RESARO ENERGISYSTEM

RESARO ENERGISYSTEM Ett enda värmesystem med cirkulerande värme- och ventilationsluft ger MJUK GOLVVÄRME I ALLA VÅNINGAR Filtrerad ren inneluft, allergikervänlig (även för friska människor) ETT LÄTTSTÄDAT BOENDE Varmt och skönt utan värmeelement där dammet samlas bakom.

Läs mer

RESAROVÄGGEN

RESARO VÄGGELEMENT Den patenterade uppfinningen "Anordning vid väggupplag" avser en ny hopfogningsmetod (upplag) av prefabricerade väggelement och bjälklagselement som helt eliminerar köldbryggor i ytterväggarna mm.

Läs mer

RESAROBJÄLKLAGET

RESAROELEMENTET Betongelement i fackverkskonstruktion Elementet kan användas som bjälklag eller yttertak. Med skivan vänd nedåt eller uppåt. Gott om utrymme för kanal- och rördragning inuti bjälklaget, även tvärs, utan håltagning. Stora spännvidder. Eliminerar normalt behovet av hjärtvägg.

Läs mer

RESARO RADONGRUND

I Resarosystemet ingår grundläggning med övertrycksgrund. Totalt fyra!! barriärer som hindrar radon från marken att läcka in i bostaden. Flera Resarovillor är byggda på högradonmark. Mätningar av myndigheter har visat att alla med marginal klarar normens krav. Redovisat i SBUF-rapport mm.

Läs mer

TESTER AV SYSTEM OCH ELEMENT

KTH har i en stor undersökning under ett helt år kontinuerligt mätt temperatur, fukthalt och sporhalt i huset, i grunden, på vinden och utomhus! Bjälklagslementen är testade av KTH Stockholm "Avdelningen för Stålbyggnad" och Energisystemet är testat av "Avdelningen för Byggnader och Installationer" samt SIND och SINTEF i Norge

Läs mer

REFERENSVILLOR

REFERENSVILLOR Villor byggda i Sverige och Norge i samverkan med Resaro

Läs mer

SUPPORT

RESARO följer med hela byggprocessen. Om du vill, får du hjälp med Arkitekthandlingar och Bygglovsansökningar Flertalet villor du ser på Resaros hemsidor har planerats i ett samarbete med kund och Resaro.

Läs mer
I BUILT MY SITE FOR FREE USING