RESARO ENERGISYSTEM

REN INOMHUSLUFT OCH LÅG VÄRMEFÖRBRUKNING


Figuren visar principerna för Resaros standardutförande med solförvärmning av ventilationsluften vintertid

.

VARMA GOLV

Ett enda värmesystem med cirkulerande värme- och ventilationesluft.
Den varma cirkulationsluften leds in i bjälklaget och kommer in i rummen bakom golvsocklarna längs alla yttervägger. Denna teknik ger varma golv.

Frånluften blåses ut i marken under huset och bildar en värmekudde, som bidrar till att minska värmeförbrukningen.

Vintertid
Uteluften sugs in från vindsutrymmet eller under yttertakets ytmateriel.

Spalten bakom ev. träpanel utnyttjas också till förvärmning av uteluften.

Detta utförande fungerar som solfångare och sparar energi.

Sommartid
Uteluften sugs in från en norrsida.

Uteluften blandas med cirkulationsluften inomhus och renas i två filter. Med denna process uppnås en mycket ren inomhusluft.

Ute- och inneluften blandas och ges rätt temperatur innan den cirkuleras i huset.

Superisolerad bostad utan köldbryggor i väggarna

Värmeåtervinning utan återvinningsaggregat

Allergikervänligt!

ETT LÄTTSTÄDAT BOENDE
Varmt och skönt utan värmeelement där dammet samlas bakom.

.

Figuren visar allergikervänligt dynamiskt uteluftsintag.

HUR FUNGERAR DYNAMISKT UTELUFTSINTAG?

Läs mer på: https://resaro.se/rootfold/dynutel/dynutel.html

.

GRUNDLÄGGNING PÅ PLANA YTOR

Underlättar markberedningen avsevärt.

.

MER INFORMATION HITTAR DU PÅ RESARO'S GAMLA HEMSIDOR

Länk dit:  https://resaro.se

.

.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING