RESARO

BYGGA NYTT

.
RESARO EN FUKTSÄKER, ENERGIEFFEKTIV BYGGMETOD

UPPFYLLER KRAVEN FÖR PASSIVHUS TÄTHET MOT DRAG OCH ENERGIÅTGÅNG.

CIRKULERANDE VENTILATIONSLUFT

FILTRERAD REN INNELUFT ALLERGIKERVÄNLIGT
MJUK GOLVVÄRME I ALLA VÅNINGAR

DET ÄR INTE DYRARE ATT BYGGA EN ARKITEKTRITAD VILLA, RESARO, ÄN ATT BYGGA ETT KATALOGHUS

OCH DU FÅR ETT STENHUS ÖVERLÄGSNA KOMFORT OCH KVALITET

SMÅHUS, KONTOR, BARNSTUGOR, FÖRSKOLOR OCH FLERBOSTADSHUS

Resaro har utvecklat en unik byggteknik och ett energisystem för småhus och förskolor som ger god värmeekonomi och inomhusmiljö.
Innovatören George Wegler har patent på ett värmesystem och en bjälklagskonstruktion som fungerar som installationsutrymme och som tilluftskanal för cirkulerande värme- och ventilationsluft.
Huskroppen utnyttjas som solfångare där fasad och tak får förvärma ventilationsluften som fördelas i hela huset. Byggtekniken innebär att pollen effektivt filtreras bort.
Frånluften blåses ned i grunden. Därmed byggs en värmekudde under huset som förhindrar värmeläckage och ger marknadens bästa radonskydd.
Byggtekniken eliminerar köldbryggor i ytterväggarna och grunden.
Systemet är testat av KTH.

Innovatör: George Wegler

RESARO ENERGISYSTEM

RESARO ENERGISYSTEM Ett enda värmesystem med cirkulerande värme- och ventilationsluft ger MJUK GOLVVÄRME I ALLA VÅNINGAR Filtrerad ren inneluft, allergikervänlig (även för friska människor) ETT LÄTTSTÄDAT BOENDE Varmt och skönt utan värmeelement där dammet samlas bakom.

Läs mer

RESAROVÄGGEN

RESARO VÄGGELEMENT Den patenterade uppfinningen "Anordning vid väggupplag" avser en ny hopfogningsmetod (upplag) av prefabricerade väggelement och bjälklagselement som helt eliminerar köldbryggor i ytterväggarna mm.

Läs mer

RESAROBJÄLKLAGET

RESAROELEMENTET Betongelement i fackverkskonstruktion Elementet kan användas som bjälklag eller yttertak. Med skivan vänd nedåt eller uppåt. Gott om utrymme för kanal- och rördragning inuti bjälklaget, även tvärs, utan håltagning. Stora spännvidder. Eliminerar normalt behovet av hjärtvägg.

Läs mer

RESARO RADONGRUND

I Resarosystemet ingår grundläggning med övertrycksgrund. Totalt fyra!! barriärer som hindrar radon från marken att läcka in i bostaden. Flera Resarovillor är byggda på högradonmark. Mätningar av myndigheter har visat att alla med marginal klarar normens krav. Redovisat i SBUF-rapport mm.

Läs mer

TESTER AV SYSTEM OCH ELEMENT

KTH har i en stor undersökning under ett helt år kontinuerligt mätt temperatur, fukthalt och sporhalt i huset, i grunden, på vinden och utomhus! Bjälklagslementen är testade av KTH Stockholm "Avdelningen för Stålbyggnad" och Energisystemet är testat av "Avdelningen för Byggnader och Installationer" samt SIND och SINTEF i Norge

Läs mer

REFERENSVILLOR

REFERENSVILLOR Villor byggda i Sverige och Norge i samverkan med Resaro

Läs mer

SUPPORT

RESARO följer med hela byggprocessen. Om du vill, får du hjälp med Arkitekthandlingar och Bygglovsansökningar Flertalet villor du ser på Resaros hemsidor har planerats i ett samarbete med kund och Resaro.

Läs mer

DU FÅR ETT STENHUS OCH DESS ÖVERLÄGSNA KOMFORT OCH KVALITET

. RESARO-systemet: en totallösning som ger byggaren lägre byggkostnader... Totalkostnaden, avgör lönsamheten för ett byggprojekt. Inte enbart en jämförelse mellan olika typer av husgrunder, t.ex en platta på mark med värmeslingor eller ett fribärande bjälklag på kantbalkar. Man måste även ta med installationskostnader, rationella byggmetoder samt funktioner hos olika byggkomponenter. ....och ger kunden lägre boendekostnader. Boendekostnaderna där kostnader för uppvärmning, underhåll och även försäkringar räknas, är av avgörande intresse för den boende, inte enbart en jämförelse mellan huspriser.

George Wegler

VD och ägare

Innovatör och skapare av Resaro: Civilingenjör George Wegler George startade 1983 utvecklingen av idéerna bakom RESARO-systemet. Han är fortfarande den drivande kraften och arbetar på heltid med projektet. Ett flertal instutioner på KTH har på olika sätt bidragit med resurser. Olika leverantörer och enskilda specialister har också engagerats i utvecklingen. Projekterare, professorer, produktionsledare, byggnadskonstruktörer, VVS-projektörer samt inköpare har anlitats genom åren. Ett trettiotal villor är totalt byggda i Sverige och Norge. Systemet är testat av KTH.

  • Storvretsvägen 39 ,14231 Skogås, Sweden
I BUILT MY SITE FOR FREE USING