Resaro har utvecklat en unik byggteknik och ett energisystem för småhus och förskolor som ger god värmeekonomi och inomhusmiljö.
Innovatören George Wegler har patent på ett värmesystem och en bjälklagskonstruktion som fungerar som installationsutrymme och som tilluftskanal för cirkulerande värme- och ventilationsluft.
Huskroppen utnyttjas som solfångare där fasad och tak får förvärma ventilationsluften som fördelas i hela huset. Byggtekniken innebär att pollen effektivt filtreras bort.
Frånluften blåses ned i grunden. Därmed byggs en värmekudde under huset som förhindrar värmeläckage och ger marknadens bästa radonskydd.
Byggtekniken eliminerar köldbryggor i ytterväggarna och grunden.
Systemet är testat av KTH.

Innovatör: George Wegler
I BUILT MY SITE FOR FREE USING