RESAROVÄGGEN

Den patenterade uppfinningen "Anordning vid väggupplag" avser en ny hopfogningsmetod (upplag) av prefabricerade väggelementoch bjälklagselement.

Vertikala laster leds centriskt in i väggens betongskiva.

Eliminerar behovet av vertikala T-balksliv i de bärande väggarna.

 Därmed försvinner köldbryggorna i ytterväggarna. Passivhus.

 Fyrvåningshus kan byggas med endast 100 mm tjock betongskiva

Ger möjlighet till förenklat gjutförfarande och sparar armering.


Resaro superisolerade yttervägg är 400 mm tjock. Sammma tjocklek på isoleringen hela vägen från grund till tak. (300 mm)

Även vid upplagszonen vid mellanbjälklagen.

U-värde mindre än 0,1 W/kvm grad.   Putsad fasad.

En träreglad vägg blir över 700 mm tjock för samma U-värde!


   

Lägg gärna märke till spegelbilden i betongväggen

- Nu levererar vi ytor som inget annat företag kan konkurrera med.

.

MER INFORMATION HITTAR DU PÅ RESARO'S GAMLA HEMSIDOR

Länk dit:  https://resaro.se

.

.

 

I BUILT MY SITE FOR FREE USING