TESTER AV SYSTEM OCH ELEMENT

Bilden visar test av 7,2 m Resaroelement på fabriken i Norge

.

RESAROSYSTEMET OCH BJÄLKLAGET ÄR TESTAT PÅ KTH

RESARO-elementet är testat av Kungliga Tekniska Högskolan, i
Stockholm, Avdelning för Stålbyggnad, och befunnits väl fylla gällande
krav och förväntningar.

Åtta prototyp- och försökshus i Bollstanäs är byggda och bebos av nöjda ägare.
Projekterare, produktionsledare, byggnadskonstruktörer, VVS-projektörer samt inköpare har anlitats genom åren.
Tekniskt rådgivande professor, externa konsulter och
produktionspersonal har förutom produktutvecklaren George Wegler
dessutom engagerats, för uppförande och utvärdering av de fyra
parhusen.
Teknologer på KTH, Avdelningen för Stålbyggnad, har i examensarbeten
utvärderat testerna av RESARO-elementet. För närvarande tre stycken.

Avd. Byggnader och Installationer KTH har i en stor undersökning under ett år mätt temperatur, fukthalt och sporhalt  i inomhusluften, grunden och vinden samt utomhus, var 20 minut. Även Radonhalt i inomhusluften har mätts. Allt finns redovisat i en stor SBUF-rapport.

Vidare har SIND och SINTEF varit engagerade i Norgevillan

Ett trettiotal villor är totalt byggda i Sverige och Norge.

Test av 7,2 m Resaroelement på fabriken i Norge

De två understa lagren av säckar motsvarar brukgränslast enligt svensk byggnorm. Fyra á fem lager motsvarar brottgränslast.

Efter nio lager var säckarna slut!

Nästan hela fabrikens personal satt därefter på högen av säckar - Elementet gick inte sönder ändå.

Vi bygger just nu med 6,8 m spännvidd utan mellanstöd.

.

MER INFORMATION HITTAR DU PÅ RESARO'S GAMLA HEMSIDOR

Länk dit:  https://resaro.se/rootfold/villor.html

.

.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING