RESARO RADONGRUND

Radonet letar sig upp genom sprickor i berggrunden och finns i varierande mängd i marken.

Lägg märke till stosarna som ansluter till Resarobjälklagets betongskiva, där de ansluts och tätas.

.

MER INFORMATION HITTAR DU PÅ RESARO'S GAMLA HEMSIDOR

Länk dit:  https://resaro.se

.

.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING