RESAROBJÄLKLAGET

Med Resaroelement i grunden i stället för platta på mark får du många av Resaro's fördelar i ett trähus.

Bottenbjälklag under montage.


Bottenbjälklaget färdigmonterat .

Betongelement i fackverkskonstruktion, med patenterat balkliv, för gjutning av flänsar och elementskiva i samma arbetsmoment.


Byggelementet ger fördelar:
Spännvidd på upp till 6,7 m. möjliggörnormalt enkel uppläggning över en grund eller en våningutan hjälp av mellanupplag.

Flexibla planlösningar där kunden i ett sent läge kan vara med och påverka.

Förenklad ledningsdragning för el, värme, vatten och avlopp. Placeras inuti elementet utan dyra upphängningsanordningar. 

Unik möjlighet att komma åt husets installationer i all framtid. Viktigt vid ombyggnad och vid eventuella vattenskador.

Bättre ljudklimat mellan bostadens våningar.

Energilagring för nattuppvärmning i betongskivan. Temperaturutjämning.

Lätt att torka ut stommen. Ytmaterielen kan läggas på tidigare än vid andra system.

Grundläggning vintertid går bra

.

MER INFORMATION HITTAR DU PÅ RESARO'S GAMLA HEMSIDOR

Länk dit:  https://resaro.se

.

.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING